Ziar bou wer.
Suite à une forte demande des Mbokkou Taalibé d'un peu partout, j ai crée cette nouvelle rubrique afin de regrouper les Khassaides écrits en phonétique. N'étant pas spécialiste dans ce domaine, je vais essayer d'abord  de faire l'écriture en lettres alphabet(A-Z) . Puis avec les contributions que je sollicite d'ailleurs de vous tous nous nous tacherons  de parfaire notre travail.
Nous y sollicitons la bénédictions du seigneur et de celui pour qui nous œuvrons.

Pour commencer j'ai préparé ce khassida : Allahou Minn Koulli Kariminn.

Le cheikh a divisé le coran en trois parties. Pour chaque lettre qui commence une partie, il en fait un vers de ce celèbre poème.
C'est ce poème qui clôture la prestation des kourels le plus souvent.


Allahou  minn   Koulli   Karimine   Akramou

Mann Ammahou’n Khâda Lahou   Takaramou

 

Aslim    Lahou     koulaka       ann     îmaani

Walaazimil       ihsaana     li        rahmaani

 

Waajih-hou bi    choukri    bilâa koufraani

Toukfa    hisaabahou        maha      nîraani


**********************************************************************************

**********************************************************************************

 JAWARTOUBismil Lahir Rahmanir Rahimi,Faraqtou Iblissa wa jami ' al mafassidi
wa bismil lahir rahmanir rahimi, lazamtou rassoul lâhi sallal lâhou
'alayhi wassallama, wa jami'al massalihi wala hawla wala khouwata illâ billahil 'alliyil azimi
jawartou lahâ bikitabuhî ila doukhouliya jannatahou.

Jawartou bil - fourkhani rabiyal - mouhine
Malaktou  nafsiya  wa  zahzahtoul  lahine

Akhaztou mine dounyahou zadi lil-jinane
Wane-khada  lil  hawâ   wali  safâl  janâne

Wa  laniyal  abrarou  fi  oukhrayâ
Wane khada li bilane tihane khirâyâ

Râfakhani  îlal  jinani   jîmou
Wali siwâyâ  zouhzihar - rajîmou

Toursi anil lahini wal foujjâri
Kawnou badihil hâlamina jârî

Akramanil  badihou  bil  kitabi
Wa  Sânani  an  jâlibil hitabi

Lame yanhouni ilâ doukhôlil jannah
Khayrou boucharatil hali zil minnah

Lame yanhouni zajroune walâ wahidou
Wa  houmouri  îlal jinâni-hidou

Akhfâ liyas siral  masônal lahou
Houbbane  wa  la illaha-l-lahou

Hadaniyal-lahou wa innahôl-badih
Wa khadani lahô bi anwahil  badih

Barra  anil  khalikhou   mine  siwahou
Wa khadani mane la youra charwahou

Kitabou rabbi kana li wa kountou
Lahô wa  lillahi  bihî sakantou

Toursi anil akdari wa-l-mafâsîdî
Salamatî mine jaalibil lifâsîdî

Akramani-l  lâhou  bizikrîhî  wamâ
Likh târahô wa liya khada-lakhwamâ

Bâhâ biya-lahou-L-kirâmâ-L-khourrâ
Wa  bi  bakhahiya-nabiyya  sarrâ

Hibâtou  zil-L-  jalali  wal-ikrami
Li khalladat mourakhabil - kirami

Ilayya khadal - Lahou mâ lame yakouni
Wala  yakounou  abadane li  moumki
ni

Lastou achoukou abadane fi-kawni
Jaral-badihi  hajabane  lil-kawni

Inna-L  lazî  minal  ilahi  houztou
Khaba hanil - kawni wa fihifouztou

Dallaniya-L   lahou  alal-lahi   bila
Takharrourine wa houmouri takhabbala

Khâbatt khoulâtiya mahal housadî
Mouz samanî  houztou bila kasadî

Wakhaniyal bakhi bihi souborâ
Tijârati  ladayhi  lane  tabôrâ

Lame yanhounî mâ baha annil- lahou
Fadlane  wa lâ  ilaha  illa-L-  lahou

Yakhoudou li bi lantiha-în çamanî
Mane  kana  li wa  lîya  safâ  zamanî

Jawartou  rabbî bi lissâni harabî
Bi lâ nihayatine wa tâbatt khourabî

Nazaha lil- islama  hinda khourbatî
Ladal jazahirî  mounîrou  tourbatî

Nouziha li nouroul lisanil wal kitab
azmana  khidmatî lada  ahlil  kitab

Tazyilou ma chabata lil-mouchaffahî
Akhna yaminî ane azane  wa midfahî

Hadaniyal  lahou wa  zahzahal lahine
Ila siwa houmriya  habazal  mouhine

 

 

 

 Soub hanna rabika rabil hizati amma yassifouna wasallamoune

hal-lal  moursalina  wal  hamdou  lil- lahi  rabil  hallamina

 

 

www.khassaide.canalblog.com

  khassaide@gmail.com

 

Vous aussi envoyez vos contributions directement ou sur khassaide@gmail.com